Enfortiment d’entitats esportives

Desenvolupem amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona el ‘Projecte de suport municipal a la gestió de les entitats esportives’, una iniciativa pionera a Catalunya.

L’objectiu és impulsar la millora integral del sistema esportiu local a través del suport a les entitats esportives de referència dels municipis.

En el marc d’aquest projecte, Suport Tercer Sector dotem els clubs esportius d’eines i recursos per millorar la gestió de les entitats i per complir amb el marc normatiu vigent.

La iniciativa s’ha dut a terme durant el 2018 a Montmeló i Santa Coloma de Cervelló, i durant aquest 2019, s’ofereix també a Vilanova del Camí.

El projecte consta de tres fases, totalment gratuïtes per a les entitats participants:

1. Les entitats seleccionades pel projecte participen en un taller d’autodiagnòstic, centrat en un qüestionari que avalua l’estat de cada organització i identifica els punts febles de la gestió.

2. Després de l’anàlisi prèvia, l’equip tècnic de Suport Associatiu imparteix diverses sessions formatives als membres de les entitats. Durant les classes es repassen les obligacions legals i documentals d’un club esportiu, així com els aspectes normatius referents al voluntariat, la fiscalitat i la comptabilitat.

3. Finalment, a partir d’una auditoria realitzem informes individualitzats de dues entitats esportives seleccionades segons la diagnosi.

Al Club Suport ho fem possible!

¡SÍGUENOS!

Suscríbete a nuestro boletín

  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.

Somos Fundación Esplai

Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida somos una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión promover el empoderamiento ciudadano y su compromiso con la mejora de la sociedad, desde la perspectiva de los derechos, la inclusión y la transformación, y con una especial dedicación a la juventud. Todo ello mediante la intervención social comunitaria, la acción socioeducativa y la inclusión en el ámbito de las tecnologías de información y la comunicación, trabajando en red con el Tercer Sector y con el resto de agentes sociales.